Söker Du APU eller LIA Praktik inom Kontorsadministration

Överväga en spännande praktik som allt-i-allo hos Aurora         Praktikplatser inom kontorsadministration


Alla företag kräver noggranna redovisningsrutiner, inköpsrutiner, CRM, kommunikation via telefon, e-post och post. Oavsett vilken storlek ett företag är, är en sak säker: du kommer alltid att vara starkare om du har en väl fungerande intern administration. Aurora har verkligen!

Eftersom Aurora har varit i branschen i snart 30 år nu (28 för att vara exakt) kan du inte vara så förvånad över att vi har 4212 leverantörer, 7587 kunder och har haft en bra bit över 100 studenter som har studerat eller haft stipendier på Aurora. Auroras miljöpolicy faller också under vår administration avdelning.
 • Posthantering
 • Kundtjänst
 • Dokumenthantering
 • Telefonpassning
 • Inköp: Förbrukningsvaror m.m.
 • Planera interna möten på företaget
Om du tror att praktik på Aurora skulle vara av värde för din framtida karriär, vänligen fyll i vårt ansökningsformulär |. Vi kommer att kontakta dig senare för en eventuellt möte.
 

Practical training in Administration


All companies require accurate accounting routines, purchasing procedures, CRM, communications via telephone, email and post. No matter what size a company is, one thing is for sure: you will always be stronger if you have a well functioning internal administration. Aurora certainly have !
Since Aurora Data Recovery has been in business for almost 30 years now (we were founded in april of 1984) you may not be so surprised to learn that we have 4212 suppliers, 7587 customers and have had well over 100 students who have studied or had scholarships at Aurora. Auroras environmental policy also falls under our administration department.
 • Mail handling
 • Customer services
 • Help with telephone answering
 • Document management
 • Purchasing consumables
 • Planning internal meetings
If you think that practical training at Aurora would be of value for your future career, then please fill in our application form |. We will get back to you for an eventual meeting.

Aurora erbjuder motiverade studenter en meningsfulla praktikplatser inom kontorsadministation
Airlines at Stockholm Arlanda Airport | Åskvader Skadad Hårddiskkrasch | Aurora Data Recovery Italy | Aurora Data Recovery Latvia | Aurora Data Recovery Lithuania | Aurora Data Recovery Norway | Aurora Data Recovery Poland | Aurora Data Recovery Romania | Aurora Data Recovery Russia | Aurora Data Recovery Services | Aurora Data Recovery Spain | Aurora Data Recovery Sweden | Aurora Data Recovery UK | Aurora Data Recovery Ukraine | Borttagna Filer | Data Recovery Från USB minne | Dataåterställning | Destruktion Av Känslig Data | Datakrasch Recovery | Dataraddning Server Haveri | Data Recovery För Stockholm Malmö Göteborg | Hitachi / IBM Hårddiskkrasch | Data Recovery Arabic | Data Recovery Estonia | Data Recovery France | Data Recovery germany | Data Recovery Greece | Data Recovery Italy | Data Recovery Japan | Data Recovery Russia | Data recovery Spain | Data Recovery i Sverige | Data Recovery Sweden | Data Recovery Turkey | Data Recovery Ukraine | Data Recovery Villkor | Datarekonstruktion | Digital memory Recovery | Diskräddning Stockholm | Embassies and Consulates in Stockholm | Eurobird 1 Satellite Channels | Extern Hårddisk Seagate Maxtor Lacie WD | Förlorad Data | fujitsu Data Recovery | Hårddiskkrasch | Hårddiskräddning Malmö | Hotbird Satellite Channels | International Telephone Dialing Country Codes | Kontakta Oss | Kunder | Lacie Krasch | Laptop Data Recovery Hjälp | Maxtor Hårddiskkrasch | Minneskort,Förlorat Bilder | om Aurora Data Recovery | Info för praktikanter | PRAO info | Praktik FAQ | Praktik inom Ekonomi | Praktik inom Kontorsadministration | Praktik inom Marknadsföring | Praktik inom Nätverk | Praktik Inom Webbdesign | Praktikplatser i Stockholm | Praktikantens Ris och Ros | Auroras Praktik Team| Prisexempel: Företag | Prisexempel: Privat | Riktprislista | Privacy Policy | Aurora Rädda Data Från Hårddiskar | Vem Kan Rädda Mina Filer? | Rädda Hårddisk | NAS Data Recovery | Raid Array Recovery | Raid Data Recovery | Raid Recovery Help | Auroras Data Recovery Renrum | Reparera Hårddisk | Samsung Data Recovery | Seagate Data Recovery | Seagate Disk Drive Crash | Seagate Extern Hårddisk Krasch | Seagate Hårddiskkrasch | Toshiba Data Recovery | Toshiba Hårddiskkrasch | Trafikkameror Stockholm | Trasig Hårddisk | Urgent Data Recovery | WD Data Recovery | WD Hårddiskkrasch | Vilken Data Recovery Företag Är Bäst | Villkor | Auroras World Clock |